مرتضی کوکبیfeeling با آرزوی شور زندگی
با سلام خدمت همه شما خوبان
سبک زندگی امروزه به گونه ای تغییر کرده که معمولا همه ما در معرض حجم زیادی از اطلاعات غیرضروری هستیم.
لذا نیکوتر دیدیم تلاشهایمان در دفتر مشاغل به سمت اطلاعات مفید و متمرکزتر از کسب و کارها برود تا هم احساس بهتری برای شما و هم کمک بیشتری برای کسب و کارها فراهم شود.
1- تمرین سرعتی چابکی و انفجاری
2- تمرین سرعتی استقامتی
3- تمرین استقامتی چابکی
4- تمرین ضربه ایستگاهی با دیوار فرضی
5- تمرین تمرکزی چابکی استقامتی