دفترتلفن مشاغل

حاوی اطلاعات تمامی مراکز تجاری ، اداری ، آموزشی ، درمانی ، ورزشی ، تفریحی ، گردشگری و صنعتی می باشد که به منظور تسهیل در عرضه و تقاضا در اختیار هموطنان گرامی قرار گرفته است و با هدف کمک به کسب و کارها برای معرفی بهتر شغل خود و راهنمایی شهروندان استان البرز برای پیدا کردن نیازهای شغلی خود ایجاد شده است قصد ما تسهیل کردن راه های ارتباطی بین مردم و مشاغل است

فروشگاه ها

سلامت و پزشکی

خدمات و شرکت ها

ورزشی

آموزشی

تفریح و گردشگری

صنعتی