اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180

اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180

تازه های اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180
بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
ثالث بخشودگی مرداد تا شهریور1.jpg
ثالث بخشودگی 2.jpg
ثالث بخشودگی 3.jpg
بیمه تکمیل درمان sos

هدیه ای برای افرادی که دارای بیمه عمر و تامین آتیه و یا بیمه مستمری پاسارگاد هستند.

توضیحات بیشتر در تصاویر ضمیمه شده است.
bime.daftar.tel_۲۰۲۰۱۲۲۲_p_2469542087655520182_8_2469542084224582169.jpg
bime.daftar.tel_۲۰۲۰۱۲۲۲_p_2469542087655520182_7_2469542084216291668.jpg
bime.daftar.tel_۲۰۲۰۱۲۲۲_p_2469542087655520182_6_2469542084207866388.jpg
bime.daftar.tel_۲۰۲۰۱۲۲۲_p_2469542087655520182_10_2469542084249668595.jpg
bime.daftar.tel_۲۰۲۰۱۲۲۲_p_2469542087655520182_5_2469542084325249974.jpg
«طرح ویژه مستمری بازنشستگی بیمه پاسارگاد»
بنا به درخواست و حسب نیاز مردم برای دریافت حقوق مستمری در بیمه های زندگی، در تاریخ 1400/10/01 ، این طرح تصویب و اجرا شد.

مطابق این طرح در دوره اول با پرداختی های شما سرمایه و پس انداز تشکیل می شود و در دوره دوم مستمری ماهانه به حساب شما واریز می شود.

از مزایای این طرح اینکه علاوه بر دریافت حقوق مستمری، سرمایه و پس انداز شما در صندوقتان باقی می ماند و پوشش فوت و درمان تکمیلی هم ادامه دارد.
این بیمه ها نیازی به داشتن سابقه یا شغل خاصی ندارند هر گروه شغلی و در هر سنی می توانند آن را تهیه و علاوه بر داشتن امکانات درمانی مناسب ، در آینده از حقوق مستمری بازنشستگی استفاده کنند.

(توضیحات بیشتر در کامنت)
اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180

09365225700

 آدرس (های) اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180

ساعت کاری اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180


اینستاگرام اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180

اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180