اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180

اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180

تازه های اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180
«طرح ویژه مستمری بازنشستگی بیمه پاسارگاد»
بنا به درخواست و حسب نیاز مردم برای دریافت حقوق مستمری در بیمه های زندگی، در تاریخ 1400/10/01 ، این طرح تصویب و اجرا شد.

مطابق این طرح در دوره اول با پرداختی های شما سرمایه و پس انداز تشکیل می شود و در دوره دوم مستمری ماهانه به حساب شما واریز می شود.

از مزایای این طرح اینکه علاوه بر دریافت حقوق مستمری، سرمایه و پس انداز شما در صندوقتان باقی می ماند و پوشش فوت و درمان تکمیلی هم ادامه دارد.
این بیمه ها نیازی به داشتن سابقه یا شغل خاصی ندارند هر گروه شغلی و در هر سنی می توانند آن را تهیه و علاوه بر داشتن امکانات درمانی مناسب ، در آینده از حقوق مستمری بازنشستگی استفاده کنند.

(توضیحات بیشتر در کامنت)

09365225700

 آدرس (های) اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180

ساعت کاری اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180


اینستاگرام اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180

اجاقی - نماینده بیمه پاسارگاد 75180