احمد نعمت الله زاده

احمد نعمت الله زاده

تازه های احمد نعمت الله زاده
احمد نعمت الله زاده

احمد نعمت الله زاده
کارشناس فیزیک ، مدرس آواز اصیل ایرانی ، صاحب آلبوم موسیقی مهر مه رویان ، مولف کتاب آواز اصیل ایرانی کتاب آموزشی برتر سال نود از سوی خانه موسیقی ایران ، مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی باغستان کرج ، مدیر عامل موسسه فرهنگی آهنگ سرود نغمه ، دارای کارت صلاحیت تدریس از وزارت ارشاد اسلامی

 آدرس (های) احمد نعمت الله زاده

ساعت کاری احمد نعمت الله زاده


تصاویر ، ویدیوها ، وویس های احمد نعمت الله زاده

No gallery search results found.

احمد نعمت الله زاده
کارشناس فیزیک ، مدرس آواز اصیل ایرانی ، صاحب آلبوم موسیقی مهر مه رویان ، مولف کتاب آواز اصیل ایرانی کتاب آموزشی برتر سال نود از سوی خانه موسیقی ایران ، مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی باغستان کرج ، مدیر عامل موسسه فرهنگی آهنگ سرود نغمه ، دارای کارت صلاحیت تدریس از وزارت ارشاد اسلامی

اینستاگرام احمد نعمت الله زاده

[ingallery id=""]

احمد نعمت الله زاده