هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه غیردولتی گل افشان

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه غیردولتی گل افشان

تازه های هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه غیردولتی گل افشان
رشته های آموزشی: طراحی دوخت ، حسابداری ، فتوگرافیک ، معماری داخلی
خدمات و امکانات:
دارای کارگاه های مجهز
متر فضای آموزشی
دبیران باسابقه و مجرب
برگزاری اردوهای تفریحی و هنری و علمی
هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه غیردولتی گل افشان

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه غیردولتی گل افشان
مدیریت: مریم میر با بیش از ۳۰ سال تجربه تدریس و مدیریت در هنرستان های ناحیه ۳ و ۴
مدیر نمونه در سالهای مدیریت
مشوق هنرجویان در کسب رتبه های مختلف استانی و کشوری
رشته های آموزشی: طراحی دوخت ، حسابداری ، فتوگرافیک ، معماری داخلی
خدمات و امکانات:
دارای کارگاه های مجهز
متر فضای آموزشی
دبیران باسابقه و مجرب
برگزاری اردوهای تفریحی و هنری و علمی
هنرستان دخترانه

33305818
09033659750

 آدرس (های) هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه غیردولتی گل افشان

مهرشهر ، بلوار ارم ، میلاد 4 ، پلاک 66

ساعت کاری هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه غیردولتی گل افشان


تصاویر ، ویدیوها ، وویس های هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه غیردولتی گل افشان
3-min.jpg
2-min.jpg
1-min.jpg

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه غیردولتی گل افشان
مدیریت: مریم میر با بیش از ۳۰ سال تجربه تدریس و مدیریت در هنرستان های ناحیه ۳ و ۴
مدیر نمونه در سالهای مدیریت
مشوق هنرجویان در کسب رتبه های مختلف استانی و کشوری
رشته های آموزشی: طراحی دوخت ، حسابداری ، فتوگرافیک ، معماری داخلی
خدمات و امکانات:
دارای کارگاه های مجهز
متر فضای آموزشی
دبیران باسابقه و مجرب
برگزاری اردوهای تفریحی و هنری و علمی
هنرستان دخترانه

اینستاگرام هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه غیردولتی گل افشان

[ingallery id=""]

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه غیردولتی گل افشان