مجتمع آموزشی غيردولتی امید ایران

مجتمع آموزشی غيردولتی امید ایران

تازه های مجتمع آموزشی غيردولتی امید ایران
به نام آنکه جان را فکرت آموخت

مجتمع آموزشی غيردولتي امید ایران
جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز دعوت به همکاری می نماید.

1_مشاوره آموزشی
2_نیروی پشتیبانی سایت
3_کادر خدماتی

داوطلبین همکاری همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن های زیر

32267748 - 32267747 داخلی 106 و 108
موبایل: 09393632817
تماس حاصل فرمائید.
مجتمع آموزشی امید ایران - مجهز به سیستم هوشمند مرکز سنجش استعداد و توانمندی امید ایران Center for talent and ability assessment استفاده از بسته مدیریت کلاسی ( کتاب کار - کاربرگ - روش تدریس و آزمونهای هماهنگ مرآت و کتاب الکترونیکی (ipad)) آزمایشگاه ریاضی - آموزش رباتیک - رایانه و زبان (ریاضی و علوم به
مجتمع آموزشی غيردولتی امید ایران

0

 آدرس (های) مجتمع آموزشی غيردولتی امید ایران

ساعت کاری مجتمع آموزشی غيردولتی امید ایران


اینستاگرام مجتمع آموزشی غيردولتی امید ایران

[ingallery id=""]

مجتمع آموزشی غيردولتی امید ایران