مدرسه فوتبال حسین قربانی

مدرسه فوتبال حسین قربانی

تازه های مدرسه فوتبال حسین قربانی
اردوهای عمران ملی - تابستان 2535
در سال 2535 در دانشگاه های ایران در تابستان ها طرحی به نام اردوی عمران ملی بود که دانشجویان را با توجه به رشته تحصیلی شان، به خصوص دانشجویان رشته های ورزشی به دانشگاه های دیگر، جهت فعالیت های اجتماعی و ورزشی اعزام می کردند
که من از دانشگاه کرمانشاه به دانشگاه همدان برای طرح عمران اعزام شدم ...
اردوهای عمران ملی - تابستان 2535
مدرسه فوتبال حسین قربانی

09358405757

 آدرس (های) مدرسه فوتبال حسین قربانی

ساعت کاری مدرسه فوتبال حسین قربانی


تصاویر ، ویدیوها ، وویس های مدرسه فوتبال حسین قربانی

No gallery search results found.

اینستاگرام مدرسه فوتبال حسین قربانی

[ingallery id=""]

مدرسه فوتبال حسین قربانی