درمانگاه شبانه روزی در عظیمیه - درمانگاه شبانه روزی در میدان مهران -  میدان اسبی - اورژانس شبانه روزی در عظیمیه - بیمارستان مجهز درعظیمیه - بیمارستان تخصصی در عظیمیه - مرکز فوق تخصصی درمان در عظیمیه - درمانگاه طرف قرارداد با انواع بیمه ها -

بیمارستان درمانگاه

نتایج 1 تا 2 از کل 2 نتیجه

نتیجه

مرکز

درمانگاه کاوش

درمانگاه کاوش فعالیت درمانگاه شبانه روزی است شامل : اورژانس شبانه روزی جراحی سرپایی ، پزشک داخلی [...]

عظیمیه ، میدان مهران ، جنب MRI مرکزی

اطلاعات بیشتر

مجتمع پزشکی شبانه روزی پارس درمان

مجتمع پزشکی شبانه روزی پارس درمان مرکز تخصصی و فوق تخصصی اطفال درمانگاه عمومی تشکیل پرونده برای ب[...]

 عظیمیه ، بلوار ولیعصر ، روبروی درب اصلی بیمارستان باهنر [...]

اطلاعات بیشتر