ریمپ ecu چیست 

کلیه خودروهای انژکتوری دارای حداقل یک ای سی یو (ecu) می باشند که وظیفه هماهنگی کارکرد موتور به عهده دارند و با توجه به تنظیمهای که کارخانه در ابتدا انجام می دهد خودرو شروع به کار و حرکت می کند اما نکته اصلی درکارکرد این است که تنظیمات نرم افزاری ecu با توجه به شرایط آب و هوایی ارتفاع از سطح دریا نوع سوخت و محدودیت های کشوری در نظر گرفته می شود . بنابراین تنظیمات ecu به طور کلی با احتساب تمامی پارامترهای کمی و کیفی دنیا انجام می گیرد . 

عملکرد ریمپ ecu 

ریمپ ecu جایگزین برنامه اصلی ecu می شود . به طور کلی که این اجازه را به ما می دهد که به حداکثر راندمان توان خودرو دست پیدا کنیم . از جمله کارهایی که درریمپ می توان انجام داد می توان به موارد زیر اشاره کرد 

  1. افزایش شتاب و قدرت
  2. تغییر دمای کارکرد فن
  3. حذف سنسور اکسیژن
  4. حذف سنسور میل سوپاپ ( بادامک )
  5. تغییر کاتاف
  6. کاتاف رگباری

ریمپ ecu ( ای سی یو یا ایسیو ) در کرج