در این صفحه مراکز پزشکی هسته ای کرج و استان البرز را معرفی می کنیم .

پزشکی هسته‌ای به شاخه‌ ای از تصویربرداری پزشکی گفته می شود که از خواص هسته‌ای مواد برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می‌کند .