مشاوره کنکور و کمک درسی و مشاوره تحصیلی و تقویتی که در فردیس کرج حضور دارند و آموزشگاه های کمک درسی و تقویتی منطقه فردیس 

مردم منطقه فردیس هم در این صفحه می توانند کلاس های تقویتی و کنکور و کمک درسی مورد نظر خود در منطقه فردیس را پیدا کنند

کنکور و کمک درسی

نتایج 1 تا 2 از کل 2 نتیجه

نتیجه

مرکز

آموزشگاه دخترانه پژوهندگان علم - قلم چی - شعبه فردیس

1- برنامه ریزی و آموزش به روش قلم چی 2- استفاده از اساتید و دبیران مجرب آموزش و پرورش و آموزشگاه پژ[...]

فردیس ، بین فلکه اول و دوم

اطلاعات بیشتر

آموزشگاه و دبیرستان غیر دولتی پسرانه پژوهندگان علم - قلم چی - شعبه فردیس

1- برنامه ریزی و آموزش به روش قلم چی 2- استفاده از اساتید و دبیران مجرب آموزش و پرورش و آموزشگاه پژ[...]

فردیس  ، نرسیده به فلکه دوم  ، خیابان  13 جدید

اطلاعات بیشتر