میکروپیگمنتیشن در هفت تیر و آرایشگاه های زنانه در هفت تیر که خدمات میکروپییگمنتیشن را انجام میدهند در این صفحه معرفی میشوند . 

میکروپیگمنتیشن جایگیزین ایمن و بهداشتی به جای تتو است که در منطقه هفت تیر قصد معرفی خدمات آنها را داریم .