میکروپیگمنتیشن در فردیس و آرایشگاه های زنانه در فردیس که خدمات میکروپییگمنتیشن را انجام میدهند در این صفحه معرفی میشوند . 

میکروپیگمنتیشن جایگیزین ایمن و بهداشتی به جای تتو است که در منطقه فردیس قصد معرفی خدمات آنها را داریم .