میکروپیگمنتیشن در عظیمیه و آرایشگاه های زنانه در عظیمیه که خدمات میکروپییگمنتیشن را انجام میدهند در این صفحه معرفی میشوند . 

میکروپیگمنتیشن جایگیزین ایمن و بهداشتی به جای تتو است که در منطقه عظیمیه قصد معرفی خدمات آنها را داریم .