ساختمان پزشکان شاه کرم کرج واقع در بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا ، مجتمع پزشکی شاه کرم