ساختمان پزشکان زرین گل واقع در بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا ، جنب بانک انصار ، مجتمع پزشکی زرین گل