ساختمان پزشکان تریتا واقع در 45 متری کاج ، جنب زیرگذر ، مجتمع پزشکان تریتا

مجتمع پزشکی تریتا دارای بخش های فعال داخلی ، اطفال ، پوست و مو و زیبایی ، لیزر ، زنان و مامایی و تغذیه می باشد و همچنین کلیه خدمات پزشکی اعم از ویزیت پزشک عمومی ، تزریقات ، نوارقلب ، بخیه ، حجامت ، جراحی سرپایی ، پانسمان شستشوی گوش ، سوراخ کردن گوش ، آیودی و پاپ اسمیر در این مرکز پزشکی انجام می شود .

بدون کانتکت