ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دعوت به همکاری در دفترتلفن مشاغل

وظایف کارمند فروش تماس یا پاسخگویی، مشاوره و معرفی خدمات دفتر تلفن مشاغل است

فروش تلفنی موفق

دفتر تلفن مشاغل با تببین شعار :    " البرز مهد تجارت الکترونیک ایران"

و با هدف همه گیر نمودن این تفکر اقدام به توسعه عرضی تیم فروش خود نموده و ازعلاقه مندان واجد شرایط

دعوت به همکاری می نماید :

 

مزایای همکاری :
  1. کار تلفنی
  2. چهار و نیم ساعت کار در روز (نیمه وقت) *
  3. برگزاری جلسات آموزشی
  4. امنیت شغلی و دوری از مسائلی که موجب جدایی یک همکار گردد.
  5. محیطی امن، شاد بر پایه احترام و بدور از برخوردهای شخصی و حاشیه ای در چهارچوب قواعد حرفه ای

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

کارآموز طراحی سایت در کرج

 

دعوت به همکاری و استخدام طراح سایت خانم

دفتر تلفن مشاغل با تببین شعار : " البرز مهد تجارت الکترونیک ایران"

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
طراحی گرافیک

دفتر تلفن مشاغل با تببین شعار :    " البرز مهد تجارت الکترونیک ایران "

و با هدف همه گیر نمودن این تفکر و توسعه شبکه تجارت الکترونیک خود از تعدادی گرافیست خانم، دعوت به همکاری می نماید.