کبابی و جگرکی کرج

نتایج 1 تا 2 از کل 2 نتیجه

کباب دایی حمید سرو کباب کوبیده و جوجه حلیم صبحها همه روزه سنگک داغ ، کباب داغ نان داغ کباب داغ[...]

کوبیده معمولی کوبیده ویژه جوجه چنجه چلو کوبیده دوسیخ چلو جوجه چلو چنجه[...]