شرح فعالیت

شرح فعالیت: پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه نام آوران 2
مدرسه غیردولتی در منطقه که دوره اول و دوم مقطع ابتدایی در دو شعبه جداگانه و در ساختمان مجزا می باشد

تاسیس 1394

کلیه کادر آموزشی ، موسسین و مدیران
از نیروهای رسمی آموزش و پرورش ناحیه 4 می باشند .
معاونین و آموزگاران هم از نیروهای رسمی آموزش و پرورش هستند

شعبه دوم :

شامل پایه های پیش دبستان و اول و دوم
و یک کلاس پیش دبستان درنوبت عصرمی باشد


  • پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه نام آوران 2
  • پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه نام آوران 2
  • پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه نام آوران 2
  • پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه نام آوران 2
  • پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه نام آوران 2
  • پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه نام آوران 2
  • پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه نام آوران 2
  • پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه نام آوران 2
  • پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه نام آوران 2
  • پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه نام آوران 2
Ad #7742
Publish on سه شنبه, 30 آبان 1402
مدیریت: موسسین : جناب آقایان اکبری - نظام الاسلامی - دهقانی پور

 

نمایش پستها:

ساعت کاری:
پیش دبستانی
شنبه
07:30 - 14:00
یکشنبه
07:30 - 14:00
دوشنبه
07:30 - 14:00
سه شنبه
07:30 - 14:00
چهارشنبه
07:30 - 14:00
پنج شنبه
07:30 - 14:00
جمعه
تعطیل
دبستان
شنبه
07:30 - 14:00
یکشنبه
07:30 - 14:00
دوشنبه
07:30 - 14:00
سه شنبه
07:30 - 14:00
چهارشنبه
07:30 - 14:00
پنج شنبه
07:30 - 14:00
جمعه
تعطیل

 

کد (026):
33406848 دبستان دوره اول
33419721 دبستان دوره اول
33343135 دبستان دوره دوم
33343136 دبستان دوره دوم
مهرشهر ، بلوار شهرداری ، خیابان 213، دبستان دوره اول
مهرشهر ، بلوار ارم ، نبش خیابان ششم شرقی ، دبستان دوره دوم

موسسه بینائی سنجی و عینک مروارید