شرح فعالیت

شرح فعالیت: مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
نگهداری از سالمندان
مراقبتهای پرستاری ، ویزیت پزشک
فیزیو تراپی ، روانشناسی
کارشناسی تغذیه ، مدد کاری
 • مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
 • مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
 • مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
 • مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
 • مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
 • مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
 • مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
 • مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
 • مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
 • مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
 • مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
 • مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان شکیبا
Ad #3077
Publish on دوشنبه, 05 تیر 1402
مدیریت: سرکار خانم وفایی

 

ساعت کاری:
شبانه روزی

 

کد (026):
33292836
33292837
09357422900
مهرشهر ، بلوار ارم ، بلوار آزادی ، بلوار ملت شرقی ، پلاک 26 

موسسه بینائی سنجی و عینک مروارید