شرح فعالیت

کدنظام پزشکی: :
شرح فعالیت: کمپ ترک اعتیاد افق زندگی سبز - ویژه آقایان
دارای روانشناس ، مدیر داخلی
جلسات خانوادگی ، جلسات باز بچه های NA و گروه های روزانه

ترک اعتیاد زیر نظر بهزیستی استان البرز

با مدیریت داخلی جناب آقای چهره نگار ( ارشد روانشناسی )


 • کمپ ترک اعتیاد افق زندگی سبز - ویژه آقایان
 • کمپ ترک اعتیاد افق زندگی سبز - ویژه آقایان
 • کمپ ترک اعتیاد افق زندگی سبز - ویژه آقایان
 • کمپ ترک اعتیاد افق زندگی سبز - ویژه آقایان
 • کمپ ترک اعتیاد افق زندگی سبز - ویژه آقایان
 • کمپ ترک اعتیاد افق زندگی سبز - ویژه آقایان
 • کمپ ترک اعتیاد افق زندگی سبز - ویژه آقایان
 • کمپ ترک اعتیاد افق زندگی سبز - ویژه آقایان
 • کمپ ترک اعتیاد افق زندگی سبز - ویژه آقایان
 • کمپ ترک اعتیاد افق زندگی سبز - ویژه آقایان
 • کمپ ترک اعتیاد افق زندگی سبز - ویژه آقایان
Ad #7212
Publish on چهارشنبه, 03 اسفند 1401
مدیریت: جناب آقای حسن انجیله ای

 

ساعت کاری:
شبانه روزی

 

09123678402
09373678402
ماهدشت ، خیابان سرداران ، خیابان دهم شمالی ، ترک اعتیاد افق زندگی سبز

موسسه بینائی سنجی و عینک مروارید