شرح فعالیت

کدنظام پزشکی: :
شرح فعالیت: بیمارستان شبانه روزی دامپزشکی زیستا
دامپزشکی زیستابه صورت شبانه روزی
بخش متخصص داخلی و عفونی
بخش تخصصی جراحی و بیهوشی

بخش تخصصی تشخیص آزمایشگاه
بخش تخصصی تصویربرداری

بخش تخصصی پرندگان زینتی
بخش نگهداری و مراقبت های ویژه

پت شاپ
آرایش و شست و شو


  • بیمارستان شبانه روزی دامپزشکی زیستا
  • بیمارستان شبانه روزی دامپزشکی زیستا
  • بیمارستان شبانه روزی دامپزشکی زیستا
  • بیمارستان شبانه روزی دامپزشکی زیستا
  • بیمارستان شبانه روزی دامپزشکی زیستا
  • بیمارستان شبانه روزی دامپزشکی زیستا
  • بیمارستان شبانه روزی دامپزشکی زیستا
Ad #7433
Publish on دوشنبه, 09 بهمن 1402
مدیریت: جناب آقای دکتر مهدی غفاری

 

ساعت کاری:
شبانه روزی
کد (026):
32566300
09122681190
عظیمیه ، ضلع شمالی بلوار کاج ، بین نیک نژادی وندا جنوبی ، بعد از دور برگردون

موسسه بینائی سنجی و عینک مروارید