شرح فعالیت

تخصص: روانشناس بالینی
شرح فعالیت: دکتر جعفر شمس آسا
روانشناس بالینی
متخصص روانشناسی سلامت دانشگاه علوم بهزیستی توان بخشی
بیمارستان آموزشی درمانی علوم پزشکی رازی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی

روان درمانی - افسردگی - اضطراب - اسکیزوفرنیا - دوقطبی 
وسواس استرس پس از صانحه 
جانبازان جنگ - اختتلال رفتار کودکان
آموزش با محوریت ارتباط جنسی پرخطر
حفظ ارتقای سلامت و سازگاری با بیماریهای مزمن


  • دکتر جعفر شمس آسا
  • دکتر جعفر شمس آسا
Ad #7979
Publish on جمعه, 06 مرداد 1402
مدیریت: جناب آقای دکتر جعفر شمس آسا

 

کد (026):
33510009
09125679706
فاز4 مهرشهر ، نبش خیابان405 ، درمانگاه جامع

موسسه بینائی سنجی و عینک مروارید