شرح فعالیت

کدنظام پزشکی: 40432 - 50848
مرکز تصویر برداری پزشکی فک و صورت پارس طرف قرارداد با کلیه بیمه ها

سی تی اسکن اسپریال 16S1ICE
رادیولوژی ساده و تخصصی دیجیتال DDR
پانورکس و سفالوگرام دیجیتال  DDR
ماموگرافی دیجیتال DDR
سونوگرافی ساده و تخصصی
داپلر رنگی و سه بعدی
سنجش تراکم استخوان به روش DEXA
بیوپسی از نسوج ، آسپیراسیون کیست و درناژآبسه


بیمه های طرف قرارداد:

ندارد


Ad #800
Publish on چهارشنبه, 18 مرداد 1391
مدیریت: جناب آقای دکتر محمدباقرنوروزی و سرکار خانم دکتر مرجان ساعدی

 

معرفی مشاغل مشابه با این مجموعه شغلی:

مرکز تصویربرداری پزشکی زعیم آمینوسنتز ( نمونه برداری مایع دور جنین ) رادیو گرافی دیجیتال ماموگر[...]

سونوگرافی و رادیولوژی دکتر زهرا اصلانی رادیولوژی ساده و تخصصی پانورکس ، opg انواع سونوگرافی ساده و[...]

رادیولوژی و سونوگرافی مرکزی فردیس رادیولوژی دیجیتال ( انجام تمام رادیوگرافی ها بدون محدودیت وزن )[...]

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی پورسینا رادیولوژی دیجیتال ، سونوگرافی داپلررنگی و چهاربعدی OPG دیجی[...]

اسکن قلب (goted) اسکن تیروئید ، اسکن استخوان ، اسکن قشر کلیه (DMSA) ، اسکن دینامیک کلیه (DTPA) اسک[...]

مرکز تصویربرداری پزشکی زعیم آمینوسنتز ( نمونه برداری مایع دور جنین ) رادیو گرافی دیجیتال ماموگر[...]

رادیولوژی و سونوگرافی پرتو رادیولوژی دیجیتال ، پانورکس دیـجیتــال ، ماموگرافی سونوگرافی داپلر رنگی[...]

سونوگرافی و رادیولوژی دکتر زهرا اصلانی رادیولوژی ساده و تخصصی پانورکس ، opg انواع سونوگرافی ساده و[...]

انجام رادیوگرافی های عمومی و تخصصی انجام کلیه رادیوگرافی های عمومی ، تخصصی ، اطفال و افراد با وزن ب[...]


موسسه بینائی سنجی و عینک مروارید