معرفی و مشخصات مدیریت یا موسس

شرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگی

کد 105007
مدیریت: جناب آقای ابراهیم نعمتی
شرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگیشرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگیشرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگیشرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگیشرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگیشرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگیشرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگیشرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگیشرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگیشرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگیشرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگیشرکت خدمات بیمه ای چتر سبز زندگی

برای راهنمایی دیگران به مشتری مداری ما امتیاز دهید: ( 11 رای ) 

شرح فعالیت: فعالیت در کلیه رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی
بیمه آتش سوزی ( صنعتی و غیر صنعتی ، مسکونی )
بیمه های اتومبیل ( بدنه و شخص ثالث )
بیمه مسئولیت ( عمومی ، ساختمانی )
بیمه تمام خطر پیمانکاران
بیمه مسئولیت آتش سوزی
بیمه مسئولیت حرفه ای :
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ، بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی
بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ ، بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری
بیمه باربری ، بیمه حمل و نقل کالا
بیمه مهندسین ، بیمه تمام خطر نصب
بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر
بیمه مسئولیت مدنی تورها
بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور

Personal Daftartelefon Login

تلفن : 32241892 - 32249680

تلفن : 32207725 - 32207729 - 32223249

دورنگار : 32249680

همراه : 09123612842

وبگاه :

نامه الکترونیک :

آدرس : دفتر مرکزی : کرج ، میدان شهدا ، اول خیابان مظاهری ، کوچه 14 ، روبروی بانک رفاه ، بیمه چتر سبز زندگی

آدرس : شعبه 1: کرج ، خیابان چالوس ، جنب ساختمان فرهنگیان ، بیمه چتر سبز زندگی

سال شنبه الی چهارشنبه پنجشنبه جمعه
نیمه اول 8:00 8:00 --
  19:00 13:00 --
 نیمه دوم 8:00 8:00 --
  19:00 13:00 --

 


منطقه: 2

تلفن همکاران در دفترمشاغل

  • خانم مهرابی  : 33513803
  • خانم عباچی  : 33551733
  • خانم دزفولی  : 33517280
  • خانم خلخالی : 33550795

پشتیبانی : 33518727 - 09363008525

Opera Firefox IE +9 Chrome Safari

ثبت اطلاعات شغلی شمادفتر تلفن مشاغل