معرفی و مشخصات مدیریت یا موسس

فروشگاه صنایع دستی ایران زمین

کد 105007
مدیریت: جناب آقای آذری
فروشگاه صنایع دستی ایران زمینفروشگاه صنایع دستی ایران زمینفروشگاه صنایع دستی ایران زمینفروشگاه صنایع دستی ایران زمینفروشگاه صنایع دستی ایران زمینفروشگاه صنایع دستی ایران زمینفروشگاه صنایع دستی ایران زمینفروشگاه صنایع دستی ایران زمینفروشگاه صنایع دستی ایران زمینفروشگاه صنایع دستی ایران زمینفروشگاه صنایع دستی ایران زمینفروشگاه صنایع دستی ایران زمین

برای راهنمایی دیگران به مشتری مداری ما امتیاز دهید: ( 6 رای ) 

شرح فعالیت: گلیم ، خاتم ، قلم کار اصفهان ، منبت
معرق ، تخته سنندج ، گلیم شیراز ، گلیم سنندج
کار مس ، کار ترمه یزد

Personal Daftartelefon Login

تلفن : شعبه 1 : 32218453 - 32232901    -  شعبه 2 : 34415197 - 34429876

دورنگار :

همراه :

ایمیل :

سایت :

آدرس : شعبه 1 : کرج ، میدان قدس ( شاه عباسی ) ، خیابان فاطمیه ، صنایع دستی ایران زمین
آدرس : شعبه 2 : کرج ، خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به سه راه گوهردشت ( سه راه رجایی شهر ) ، سمت راست ، صنایع دستی ایران زمین

سال شنبه الی چهارشنبه پنجشنبه جمعه
نیمه اول 9:00 - 13:30 9:00 - 13:30 --
  21:00 - 16:00 21:00 - 16:00 --
 نیمه دوم 9:00 - 13:30 9:00 - 13:30 --
  21:00 - 16:00 21:00 - 16:00 --

 


منطقه: 3

تلفن همکاران در دفترمشاغل

  • خانم مهرابی  : 33513803
  • خانم عباچی  : 33551733
  • خانم دزفولی  : 33517280
  • خانم خلخالی : 33550795

پشتیبانی : 33518727 - 09363008525

Opera Firefox IE +9 Chrome Safari

ثبت اطلاعات شغلی شمادفتر تلفن مشاغل