سرکار خانم سیمین نکویی Profile Page
سرکار خانم سیمین نکویی
17
3 months ago
ارزشها اهداف شعار پیام مدیریت
رزومه بیوگرافی سوابق افتخارات گواهینامه ها

سرکار خانم سیمین نکویی مدیریت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی پرواز نقره ای در کرج

کسب و کارها

کد 002244

بدون کانتکت

ArticlesThis user has no published articles.

تلفن همکاران در دفترمشاغل

  • خانم مهرابی  : 33513803
  • خانم عباچی  : 33551733
  • خانم دزفولی  : 33517280
  • خانم خلخالی : 33550795

پشتیبانی : 33518727 - 09363008525

Opera Firefox IE +9 Chrome Safari

ثبت اطلاعات شغلی شمادفتر تلفن مشاغل