دفتر مجازی سرکار خانم سیمین نکویی
سرکار خانم سیمین نکویی
20
4 ماه پیش
ارزشها اهداف شعار پیام مدیریت
رزومه بیوگرافی سوابق افتخارات گواهینامه ها

سرکار خانم سیمین نکویی مدیریت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی پرواز نقره ای در کرج

کسب و کارها

بدون کانتکت