دفتر مجازی جناب آقای عباس شیخ علیا لواسانی و جناب آقای ابراهیم میرزایی و جناب آقای منصور مجیدی پرست
جناب آقای عباس شیخ علیا لواسانی و جناب آقای ابراهیم میرزایی و جناب آقای منصور مجیدی پرست
408
4 سال پیش
ارزشها اهداف شعار پیام مدیریت

مدارسي كه برنامه دارند و به آموزش به‌صورت بلند‌مدت مي‌نگرند، مطمئن باشند كه موفق مي‌شوند

رزومه بیوگرافی سوابق افتخارات گواهینامه ها

آقایان لواسانی و میرزایی و مجیدی پرست مدیریت مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه رشدنو در کرج

کسب و کارها

بدون کانتکت