دفتر مجازی سرکار خانم سلگی
سرکار خانم سلگی
24
4 ماه پیش
ارزشها اهداف شعار پیام مدیریت
رزومه بیوگرافی سوابق افتخارات گواهینامه ها

سرکار خانم سلگی مدیریت فروشگاه پروتئینی گوشتیک در کرج

کسب و کارها

بدون کانتکت