دفتر مجازی جناب آقایان ناصر زمانی و محمد سلیمی نرانی
جناب آقایان ناصر زمانی و محمد سلیمی نرانی
146
12 ماه پیش
ارزشها اهداف شعار پیام مدیریت
رزومه بیوگرافی سوابق افتخارات گواهینامه ها

آقایان ناصر زمانی و محمد سلیمی نرانی مدیریت مرکز مشاوره خدمات پرستاری فرشتگان حیات کرج

جناب آقای ناصر زمانی موسس و مدیرفنی و فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1370

جناب آقای محمد سلیمی موسس و مدیرپشتیبانی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1370

کسب و کارها

بدون کانتکت