دفتر مجازی جناب آقای دوستی و جناب آقای عظیم خانی
جناب آقای دوستی و جناب آقای عظیم خانی
72
2 سال پیش
ارزشها اهداف شعار پیام مدیریت
رزومه بیوگرافی سوابق افتخارات گواهینامه ها

جناب آقای دوستی مدیریت دیتا گستر پارسیان

کسب و کارها

بدون کانتکت