دفتر مجازی جناب آقای علی رشیدی
جناب آقای علی رشیدی
63
4 سال پیش
ارزشها اهداف شعار پیام مدیریت
رزومه بیوگرافی سوابق افتخارات گواهینامه ها

کسب و کارها

بدون کانتکت