مقاله ها

ورود به سامانه پیام کوتاه

جهت ورود بر روی لوگوی زیر کلیک نمایید
ورود به پنل

تعرفه خطوط ، مقایسه خطوط بر حسب تجربه و تعرفه پنل در سایت فوق وجود دارد

فروش و پشتیبانی : 33507191

ثبت نام آنلاین سامانه پیام کوتاه

به راحتی سامانه خود را فعال و شارژ نمایید
ورود به پنل

چنانچه فرصت ثبت نام آنلاین را ندارید همکاران ما اینکار را برای شما انجام خواهند داد

فروش و پشتیبانی : 33507191

تلفن همکاران در دفترمشاغل

  • خانم مهرابی  : 33513803
  • خانم عباچی  : 33551733
  • خانم دزفولی  : 33517280
  • خانم خلخالی : 33550795

پشتیبانی : 33518727 - 09363008525

Opera Firefox IE +9 Chrome Safari

ثبت اطلاعات شغلی شمادفتر تلفن مشاغل