دعوت به همکاری - کارشناس بازارهای مالی و بورس

دفتر تلفن مشاغل با تببین شعار :    " البرز مهد تجارت الکترونیک ایران "

و با هدف همه گیر نمودن این تفکر و توسعه شبکه تجارت الکترونیک خود از تعدادی کارشناس بازارهای مالی (بورس)، دعوت به همکاری می نماید.            دعوت به همکاری کارشناس بورس و بازارهای مالی

 

شرح پلن :

دفتر تلفن مشاغل در نظر دارد اقدام به صدور یک سری کارت عضویت نماید منابع به دست آمده به منظور فعالیت در بازارمالی و تالار بورس کرج استفاده شده توسط این کارشناسان مدیریت خواهد شد.

 

پرواضح است که درصدی از درآمد حاصله به ایشان تعلق خواهد گرفت

این بخش قسمتی از طرح شبکه تجارت الکترونیک البرز است .

 

اطلاعات بیشتر : 33518727

تلفن همکاران در دفترمشاغل

  • خانم مهرابی  : 33513803
  • خانم عباچی  : 33551733
  • خانم دزفولی  : 33517280
  • خانم خلخالی : 33550795

پشتیبانی : 33518727 - 09363008525

Opera Firefox IE +9 Chrome Safari

ثبت اطلاعات شغلی شمادفتر تلفن مشاغل