image
دفتر تلفن مشاغل البرز دفتر تلفن مشاغل حاوی اطلاعات تمامی مراکز تجاری ، اداری ، آموزشی ، درمانی ، ورزشی ، تفریحی ، گردشگری و صنعتی می باشد که به منظور تسهیل در عرضه و تقاضا در اختیار هموطنان گرامی قرار گرفته است

بیشتر بدانید
image

خدمات نگهداری

سالمندان شبانه روزی
سالمندان شبانه روزی کرج
معلولین ناتوان ذهنی
معلولین ناتوان ذهنی کرج
آموزشی توانبخشی روزانه
آموزشی توانبخشی روزانه کرج
حرفه آموزی
حرفه آموزی کرج
توانبخشی در منزل
توانبخشی در منزل کرج
بیماران اعصاب روان
بیماران اعصاب روان کرج
موسسات خیریه
موسسات خیریه کرج

تلفن همکاران در دفترمشاغل

  • خانم مهرابی  : 33513803
  • خانم عباچی  : 33551733
  • خانم دزفولی  : 33517280
  • خانم خلخالی : 33550795

پشتیبانی : 33518727 - 09363008525

Opera Firefox IE +9 Chrome Safari

ثبت اطلاعات شغلی شمادفتر تلفن مشاغل