معرفی و مشخصات مدیریت یا موسس

بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802

کد 105007
مدیریت: جناب آقای علی عبدی
بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802

برای راهنمایی دیگران به مشتری مداری ما امتیاز دهید: ( 9 رای ) 

شرح فعالیت: صدور ، خسارت و درمان

تلفن :  34718837 - 34718838 - 34718839

تلفن : 34710071 - 34705550 - 34704740

دورنگار : 34704740

همراه :

وبگاه : سایت بیمه آسیا نمایندگی عبدی

نامه الکترونیک :

آدرس : کرج ، کمالشهر ، بلوار شهید بهشتی ، روبروی سازمان تامین اجتماعی ، بیمه آسیا نمایندگی عبدی کد 2802

سال شنبه الی چهارشنبه پنجشنبه جمعه
نیمه اول 13:30 - 8:00 13:30 - 8:00 --
  20:00 - 15:00 20:00 - 15:00 --
 نیمه دوم 13:30 - 8:00 13:30 - 8:00 --
  20:00 - 15:00 20:00 - 15:00 --

 


منطقه: کمالشهر

تلفن همکاران در دفترمشاغل

  • خانم مهرابی  : 33513803
  • خانم عباچی  : 33551733
  • خانم دزفولی  : 33517280
  • خانم خلخالی : 33550795

پشتیبانی : 33518727 - 09363008525

Opera Firefox IE +9 Chrome Safari

ثبت اطلاعات شغلی شمادفتر تلفن مشاغل